Publicaties Karel Verhulst

 1. K. Verhulst, "Ontwikkeling van het instrumentarium ter bepaling van de anisotropie van een geluidveld met ruimtelijke kruiscorrelatie", afstudeerverslag TH-Delft, 1975.
 2. K. Verhulst, "Een programmapakket voor digitale signaalverwerking", NAG-publikatie 42: Digitale technieken in de akoestiek, 1977.
 3. K. Verhulst en J.W. Verheij, "Coherence measurements in multi-delay systems", Journal of Sound and Vibration 62(3), 1979.
 4. K. Verhulst, "Gebruik van coherentiefuncties in de akoestiek", Polytechnisch tijdschrift / Geluid en trilling 35(6), 1980.
 5. K. Verhulst, "Signaalverwerking bij ultrasoon onderzoek van grofkorrelig materiaal", syllabus NVNDO- KIVI- leergang "NDO- Keurenswaardig", 1981.
 6. A. de Bruijn en K. Verhulst, "Some experiments on sound radiation from propeller blades", International Symposium on Underwater Acoustics - Tel Aviv -, 1981.
 7. K. Verhulst, "Synthetische- apertuursystemen voor betoninspecties", TPD- jaarverslag 1982.
 8. K. Verhulst, "Akoestische inspectie van offshore constructies", Cement nr 3, 1984.
 9. K. Verhulst, "Oppervlaktescheuren", S&E- publicatie 10: Duurzaamheid beton buitengaats - Betonvereniging Zoetermeer -,1984.
 10. K. Verhulst en R. Breeuwer, "Under water imaging of cracks in concrete", proceedings Acoustical Imaging 14, 1985.
 11. J.I. de Lange, K. Verhulst en R. Breeuwer, "Under Water Inspection of concrete", proceedings BOSS 85, 1985.
 12. J.A. Vogel, K. Verhulst en R. Breeuwer, "Niet- destructief materiaal onderzoek d.m.v. ultrasone technieken", NAG-publicatie 66: Echoakoestiek, 1983.
 13. K. Verhulst en R. Breeuwer, "Inspection of materials by echo-acoustic measurements", Journal A 24(4), 1983.
 14. D.Ph. Schmidt, J.A. Vogel en K. Verhulst, "Development of ROV operated sonars for very high resolution imaging during under water inspections", Proceedings ROV 84, 1984.
 15. K. Verhulst en J.A.M. Versteijlen, "Integrale Systeem Simulatie bij het ontwerpen van medische röntgensystemen", Syllabus Leergang 1994 "Advanced control Applications KIvI - Niria, 1994.
 16. F.J. Erens, K. Verhulst, "Designing Mechatronic Product Families", WDK Workshop on Product Structuring 1995, Delft University of Technology.
 17. F.J. Erens, K. Verhulst, "Architectures for Product Families", Computers in Industry 33 (2-3), September 1997